Yrd. Doç. Dr. Bekir GÖKMEN

Yrd. Doç. Dr. Bekir GÖKMEN

Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. V.

E-posta: bekirgokmen@karatekin.edu.tr

İletişim: 7402

     1. Adı Soyadı: Bekir Gökmen

 1. Doğum Tarihi: 1974
 2. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
 3. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Coğrafya

Ankara Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Türkiye Coğrafyası

Ankara Üniversitesi

2000

Doktora

Türkiye Coğrafyası

Ankara Üniversitesi

2007

 

 1. Akademik Unvanlar:

           Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2010

           Doçentlik Tarihi           :                   

           Profesörlük Tarihi       :  

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

6.2.  Doktora Tezleri:

 1. Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      2016, Cumhuriyetin İlk Yıllarından Bir Harita Örneği : 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, S. 1, s.429-454.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

      2013, Kitab-ı Bahriye’ye Göre Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi’ndeki Yer Adları: Coğrafi Sınıflandırma ve Mekânsal Konumlandırma, Uluslararası Piri Reis Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, İstanbul.

      2015,  Çubuk İlçesinin İdari ve Fiziki Coğrafya Özellikleri, Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2015, Türkiye’de Kadı İsimli Yerleşmelerin Mekânsal Analizi : Kadılık Kurumunun Yerleşme İsimleri Üzerindeki Etkisi, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, S. 5, s.39-65.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      2012, İdari Bölünüş Esaslı Coğrafi Analize Bir Örnek: 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara.

7.7.  Diğer yayınlar

2016, Osmanlı’da Ziraat, Yeditepe Yayınevi, İstanbul.

 1. Çankırı İli Coğrafyası, Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları, Yeni Gün Ofset Matbaacılık, Çankırı.
 2. Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya “Sanayi Coğrafyası”,Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 3. Neue wege des Lehren und Lernens an Sekundar Schulen Workshop, İlköğretim ve Orta Öğretimde Yeni Öğrenme-Öğretme Süreçleri Çalıştayı, Yöresel ve Bölgesel Ölçekte Kayaçların Farklı Kullanımı, Kayseri.

 

 

 1. Projeler:
 2. "Ilgaz Dağı ve Orta Kızılırmak Vadisinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”, Tubitak 4004 Doğa Eğitimi projesi, Uzman.
 3. İdari Görevler: Bölüm Başkan Yardımcısı 2012

                                 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı 2014

                                  Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2016

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 1. Ödüller:

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Türkiye Fiziki Coğrafyası

4

0

 

Sanayi Coğrafyası

3

0

 

İlkbahar

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

4

0

 

Türkiye Kalkınma Coğrafyası

2

0

 

Tarım Coğrafyası

2

0

 

Yaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016

Güz

Mineraller ve Kayaçlar

2

0

 

Türkiye Fiziki Coğrafyası

4

0

 

Sanayi Coğrafyası

3

0

 

Uzakdoğu Coğrafyası

2

0

 

İlkbahar

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

4

0

 

Türkiye Kalkınma Coğrafyası

2

0

 

Tarım Coğrafyası

2

0

 

Yaz