Burs

Dr. Öğretim Üyesi Recep BÜYÜKTOLU - { Burs Komisyonu Başkanı }

Doç. Dr. Nazan ÖZÜR  - { Coğrafya Bölümü }

Doç. Dr. İsmail HANOĞLU - { Felsefe Bölümü }

Doç. Dr. Fatih SONA - { Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü }

Doç. Dr. Ayşe ÖZKAN - { Tarih Bölümü }

Dr. Öğr. Ü. Kasım BİNİCİ - { Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü }

Dr. Öğr. Ü. Hakkı KALAYCI - { Sosyoloji Bölümü }

Prof. Dr. Yeşim YASAK - { Psikoloji Bölümü }