Dr. Ali Çapar Finlandiya Tampere Üniversitesi tarafından organize edilen The IX Conference on Childhood Studies Childhood and Time Adlı Konferansta Bildiri Sundu

Fakültemiz Tarih Bölümüögretim görevlisi Dr. Ali Çapar, Finlandiya’dan TampereÜniversitesitarafindan organize edilen ve dokuzuncusu düzenlenen The IX Conference on Childhood Studies: Childhood and Time konferansta Approaching the History Childhood in the Ottoman Empire in the 18th and 19th centuries isimli bildirisinisunmuştur.