Dr. Öğr. Ü. Aysun Ergül-Topçu’nun ilk yazarı olduğu “Ekonomik Güçlük İndeksi’nin Psikometrik Özelliklerinin Sınanması” başlıklı araştırma makalesi uluslararası indekslerce taranan Nesne Dergisi’nde yayınlandı.

Fakültemiz Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Ü. Aysun Ergül-Topçu’nun ilk yazarı olduğu “Ekonomik Güçlük İndeksi’nin Psikometrik Özelliklerinin Sınanması” başlıklı araştırma makalesi uluslararası indekslerce taranan Nesne Dergisi’nde yayınlandı.