Eğiticilerin Eğitim Semineri Programı Ölçme ve Değerlendirme Semineri (Dr. Öğr. Ü. Ebru DOĞRUÖZ)