Eğiticilerin Eğitim Semineri Sınıf Yönetimi (Dr. Öğr. Ü. Adem ÇİLEK)