Fakülte Sekreteri

  

     Cemal KARATAŞ 

     Edebiyat Fakültesi

     Fakülte Sekreteri V.

                        Dahili Telefon No: 7411                  

      E-posta: ckaratas@karatekin.edu.tr