Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hilal Çiftçi`nin yeni kitabı yayınlandı.

Fakültemiz Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hilal Çiftçi`nin "Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi Beş Tarz-ı Siyaset Kitâbü`s- Siyâse fî Etvâri`l- Hamse" isimli yeni kitabı Büyüyen Ay Yayınevi aracılığıyla yayınlandı.Hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.