İdari Mali İşler Birimi

 

                                                                                                                                              

 

                                                                                        Ahmet TÜRKYILMAZ                             

                                                                                      Dahili Telefon No: 7417                     

                                                                          E-mail: ahmetturkyilmaz@karatekin.edu.tr

                                                                                  (Taşınır Kayıt Kontrol  Yetkilisi)

 

   

                                                                     

                                                                                               Yusuf ÖZ

                                                                                     Dahili Telefon No: 7415

                                                                                E-mail: yusufoz@karatekin.edu.tr

                                                                    (Yolluk,Yevmiye,Ek Ders, Jüri Ödemesi, Satın Alma)

 

 

       

 

                                       Ahmet YAZIHAN                                

                            Dahili Telefon No: 7424                  

          E-mail: ahmetyazihan@karatekin.edu.tr

          (Bilgisayar-Bilişim Destek)