İmparatorluktan Ulus Devlete Konferansı Yapıldı

İmparatorluktan Ulus Devlete Konferansı Yapıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erol Karcı’nın konuşmacı olduğu İmparatorluktan Ulus Devlete Konferansı Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı: “Osmanlı Devleti “kerim” bir devlettir. Sıradan imparatorlukların yaptığı politikaları takip etmemiştir, yönetim biçimini farklılaştırmıştır. Ulus devlet ise kozasından çıkmış bir kelebek gibi çıkıp bize Anadolu’yu yurt etmiştir. Müreffeh, gelişmiş, aydınlık ve geleceğe dönük bir devlet kurduk. Geleceğimizi de çok aydınlık görüyorum. Çalışacağız, üreteceğiz, analiz edeceğiz, geçmişi çözeceğiz ve geleceğe bakacağız. İşte burada olmamız da bu anlamda önemli bir laboratuvardır. Şimdi de ulus devlet olmamızın seneyi devriyesindeyiz. 23 Nisan dünyada çocuklara ithaf edilmiş ilk bayram olarak ayrıca önem taşımaktadır. Tüm çocuklarımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. “ şeklinde konuştu.

“Jeopolitik terimini ilk kullanan bilim insanlarından olan İsveçli Rudolf Kjellen devletin yaşayan bir organizma olduğunu söylemektedir. Yani başka bir ifadeyle de devleti bilinçli bir varlık olarak kabul etmekte ve bu varlığın yaşaması için üç temel şartı ileri sürmektedir. Bu şartlardan ilki sahanın genişliği, ikincisi Hareket serbestliği üçüncüsü ise İçeride birlik ve beraberliktir.” sözleriyle konuşmasına başlayan Karcı: “Osmanlı aydınlarından ve Türkçülük düşüncesinin önemli temsilcilerinden olan Yusuf Akçura ise Osmanlı Devleti’nin çöküşünü iki tarihi sebebe dayandırmaktadır. Bunlardan ilki devletin arazisinin dış düşmanlar tarafından istila edilmesi ikincisi ise Osmanlı Devleti’nin içerisinde yer alan özellikle gayrimüslim unsurların isyanlar çıkararak devletten ayrılmalarıdır.” sözlerini kullandı.

1815’teki Viyana kongresinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nundan ulus devlete doğru devam eden süreçlerden de kesitler sunan Karcı: “Şimdiye kadar anlatmaya çalıştığımız tarihi süreçte ulus devlete doğru atılan en somut adım Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıdır. TBMM’nin açılmasında İstanbul’da toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde 28 Ocak 1920’de Misak-ı Milli kararlarının alınması etkili olmuştur.” dedi. Karcı: “Lozan Antlaşması birçok Avrupalı yazar tarafından Türk mucizesi olarak isimlendirilmektedir. Bu antlaşma ile Türk tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Silahlı mücadele dönemi geride kalmıştır. Yeni Türk devletinin varlığı uluslararası camia tarafından kabul edilmiştir. Bu andan itibaren artık hem adıyla hem de kurumlarıyla Çağdaş Türk Devletini kurma çalışmaları başlamıştır. Bu yeni devletin adı Türkiye Cumhuriyetidir.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konferansın bitiminde Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Özcan, Dr. Öğretim Üyesi Erol Karcı’ya teşekkür belgesi takdim etti.