Medeniyet Tasavvuru Konferansı Gerçekleştirildi

Medeniyet Tasavvuru Konferansı Gerçekleştirildi

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Kalaycı tarafından gerçekleştirilen konferans Edebiyat Fakülltesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kalaycı: “İslâm düşünce literatüründe sık sık tekrarlanan insanın tabiatı itibariyle medenî olduğu (medeniyyün bi’t-tab‘) ifade edilir. Bu bağlamda medenî terimi hem sosyal hem siyasal olma niteliğini ifade etmektedir.” sözleriyle konuşmasına başladı. İnsanın mutlak bilgisinin olmadığını belirten Kalaycı, insanın farkı fark eden bir varlık olduğunu ve insanda içgüdüler, akıl ve duygusal alan olmak üzere üç alan olduğunu belirtti.

Batı toplumu, medeniyeti, batı insanı ve değerler sistemi ile ilgili bilgiler de veren Hakkı Kalaycı: “Batılı insan için maddi ihtiyaçları karşılamak hayatın biricik gayesidir. Çünkü nefis ön plandadır. İhtiyaçlar ise her gün değişmektedir. Bu ihtirasın da insandaki soylu hasletleri törpülemesi mukadderdir. Pragmatik felsefe bu yüzden Batı’da ortaya çıkmış ve hayatı o organize etmektedir.” şeklinde konuştu.

Halaycı konuşmasını: “Tefekkür, ‘nerden geldim nereye gideceğim, bu dünyada vazifem nedir?’ gibi sorulara cevap arar. Hayatın anlamı ‘İnsan-ı kamil’ olmaktır. O da Allah’ın razı olacağı bir kul olmaktır. Hiç bir şeyin senin olmadığını ve emanet olduğunu bilmektir İslam tefekkürü” sözleriyle tamamladı. Konferans soru cevap bölümü ile tamamlandı.