Öğrenmede İhtiyaç Analizi ve Hedeflerin Belirlenmesi (Dr. Öğr. Ü. Süheyla BOZKURT BALCI)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Eğiticilerin Eğitimi Seminer Programı (Uzaktan Eğitim)

 1. Hafta- Öğrenmede İhtiyaç Analizi ve Hedeflerin Belirlenmesi (Dr. Öğr. Ü. Süheyla BOZKURT BALCI)