Psikoloji Günlükleri `Pandemi dönemlerinde insanların pozitif sağlık davranışlarını benimsemelerinde hangi etmenlerin rolü var?` (Arş. Gör. Beyza YENER)

Psikoloji Günlükleri: "Pandemi dönemlerinde insanların pozitif sağlık davranışlarını benimsemelerinde hangi etmenlerin rolü var?"

(Arş. Gör. Beyza YENER)