Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ - {Dekan V. }

Dr. Öğr. Ü. Ebru DOĞRUÖZ - { Dekan Yardımcısı }

Murat ŞEHİRLİ - { Fakülte Sekreteri}

Fatih EREN - { Bilgisayar İşletmeni}

İbrahim CEYLAN - { Bilgisayar İşletmeni }