Birim Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı Formu için tıklayınız..

Fakülte Kurulu Görev Tanımı Formu için tıklayınız..

Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı için tıklayınız..

Dekan Yardımcısı-1 Görev Tanımı için tıklayınız..

Dekan Yardımcısı-2 Görev Tanımı için tıklayınız..

Bölüm Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız..

Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız..

Öğretim Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız..

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız..

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız..

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız..

Dekan Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız..

Bölüm Memurlukları ve Öğrenci İşleri Birimi Görev Tanımı için tıklayınız..

Evrak Kayıt Birimi Görev Tanımı için tıklayınız..

Mali İşler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız..

Pedagojik Formasyon ve Döner Sermaye Birimi Görev Tanımı için tıklayınız..

Personel İşleri ve Maaş Tahakkuk Birimi Görev Tanımı Formu için tıklayınız..

Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi için tıklayınız..

Yazı İşleri Birimi Görev Tanımı için tıklayınız..