Bologna Koordinasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Ü. Çağdaş ÇAPKIN-Dr. Öğr. Ü. Arzu ÇALIŞKAN SARI - { Fakülte Bologna-AKTS Koordinatörü }

Doç. Dr. Zeliha GADDAR - { Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bologna-AKTS  Koordinatörü}

Dr. Öğr. Ü. Çağdaş ÇAPKIN - { Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bologna-AKTS  Koordinatörü}

Doç. Dr. Deniz İLKİZ DİKMEER - { Psikoloi Bölümü Bologna-AKTS  Koordinatörü}

Dr. Öğr. Ü. Erdinç BURULDAĞ - { Tarih Bölümü  Bologna-AKTS  Koordinatörü}

Öğr. Gör. Dr. Esra DEMİRKOL COLOSİO - { Sosyoloji Bölümü Bologna-AKTS  Koordinatörü}

Doç. Dr. Murat ATAOL  - { Coğrafya Bölümü Bologna-AKTS  Koordinatörü }

Dr. Öğr. Ü. Ebru DOĞRUÖZ - { Eğitim Bilimleri Bölümü Bologna-AKTS Koordinatörü }

Arş. Gör. Dr. Fatma ERKEK- { Felsefe Bölümü Bologna-AKTS  Koordinatörü }