Ders ve Sınav Programları Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Ü. Ebru DOĞRUÖZ - { Dekan Yardımcısı }

Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı

Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı

Sosyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı

Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı

Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı