Fakültemiz Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail HANOĞLU`nun Çevirisi Yayınlandı

Fakültemiz Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail HANOĞLU`nun İslam düşüncesinin büyük isimlerinden Fahruddin er-Râzî` nin (ö. 1209) Kitâbu`l-Mulahhas fi`l-Mantik ve`l-Hikme adlı eserinden bir çevirisi yayınlanmıştır. 

Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Yayınlanma Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı
Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı