Farabi Koordinasyon Komisyonu

Prof. Dr. Coşkun POLAT - { Fakülte Farabi Koordinatörü }

Doç. Dr. Burcu Umut ZAN- { Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Farabi Koordinatörü}

Dr. Öğr. Ü. Doç. Dr. Özgür İLDEŞ - { Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Farabi Koordinatörü}

Dr. Öğr. Ü. Temel KALAFAT - { Psikoloi Bölümü Farabi Koordinatörü}

Doç. Dr. Ayşe KÖKÇÜ - { Felsefe Bölümü  Farabi Koordinatörü}

Dr. Öğr. Ü. Fatma Ceyda BAŞ - { Sosyoloji Bölümü Farabi Koordinatörü}

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Murat KALE - { Coğrafya Bölümü Farabi Koordinatörü }

Arş. Gör. Dr. Mehmet Şah ÖZCAN- { Tarih Bölümü Farabi Koordinatörü }