Kalite Komisyonu Üyeleri

Unvan/Adı ve Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DOĞRUÖZ

Edebiyat Fakültesi Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Recep BÜYÜKTOLU

Tarih Bölümü Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZTOPRAK

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Temel KALAFAT

Psikoloji Bölümü Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ceyda BAŞ

Sosyoloji Bölümü Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Adem ÇİLEK

Eğitim Bilimleri Bölümü Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKMEN

Coğrafya Bölümü Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ÇAPKIN

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kalite Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Erman KAR

Felsefe Bölümü Kalite Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Halil İbrahim ARPA

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Kalite Koordinatörü