Misyonumuz

 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
 
 
MİSYON
 
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma ve etkinliklerde yer alıp, evrensel düzeyde bilgi üreterek ülke bilimine katkıda bulunan; eğitim gördüğü bilimsel alanla ilgili bilgi üretimi için gerekli temel becerilere sahip insanları yetiştirmek ve bilimsel bilginin halka aktarılmasında bir köprü görevi üstlenmektir. Aynı zamanda demokratik ilke, anlayış ve katılım ile yetkin birey olmanın yanında toplumsallaşmayı önemseyen özgür düşünceli, modern, araştırmacı, sorgulayıcı, problem çözme yeteneğine sahip, yaşam boyu eğitimi savunan, güler yüzlü insanlar yetiştirmek ve insanlığın geleceğine dönük yatırımlar yapmaktır.