Tarihçe

 

TARİHÇE
           
Fakültemiz, Fen Edebiyat Fakültesi adıyla 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. YÖK tarafından, 12 bölümün ve bu bölümlere bağlı anabilim dallarının açılmasına izin verilmiştir.
 
Fen Edebiyat Fakültesinin Kuruluşunda Açılmasına izin verilen Bölümler;
Biyoloji Bölümü (7 Anabilim Dalı,Fizik Bölümü (5 Anabilim Dalı, Kimya Bölümü (5 Anabilim Dalı, Matematik Bölümü (6 Anabilim Dalı, İstatistik Bölümü (4 Anabilim Dalı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (3 Anabilim Dalı), Felsefe Bölümü (4 Anabilim Dalı), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (5 Anabilim Dalı), Sosyoloji Bölümü (4 Anabilim Dalı, Tarih Bölümü (6 Anabilim Dalı), Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (5 Anabilim Dalı)
 
2009 yılı Temmuz ayında, ilimiz Yapraklı ilçesi yolu üzerinde (TOKİ konutları içerisinde) bulunan ve  Fakültemize tahsisi yapılan iki binada eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. Yıllarca boş ve atıl vaziyette bulunan binaların hem bakımsızlıktan ve hem de altyapı sorunları nedeniyle büyük ölçüde tamir ve tadilata ihtiyacı bulunmaktaydı.  2010 yılında altyapı sorunları büyük ölçüde giderilmiş bulunmaktadır. Fakültemizde 2009 yılında 280 öğrenci kapasiteli 5 derslik yapılmış olmasına rağmen öğrenci sayımızın hızla artması nedeniyle 2010 yılında da 5 derslik yaptırılarak öğrenci kapasitesi 514’e çıkartılmıştır. Ayrıca öğrenci yemekhanesinin kapasitesi de artırılarak (2009 yılında ki kapasite 100) aynı anda 150 öğrencinin yemek yemesine olanak sağlanmıştır. Fakültemiz bahçesine ve yakın çevresindeki boş araziye 2010 yılında yaklaşık 2000 fidan dikilmiş ve ayrıca Fakültemizin bahçesinin peyzaj düzenlemesi (çimlendirme, çiçeklendirme ve oturma grupları) yapılmıştır.
 
2010 yılının Şubat ayında Coğrafya Bölümü bünyesinde Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ABD, Fizik Bölümü bünyesinde Matematiksel Fizik ABD açılması YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Ayrıca 2010 yılının Nisan ayında Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinin birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınması YÖK Genel Kurulunda incelenmiş ve uygun görülmüştür.
 
2010 yılının Nisan ayında Fakültemizde Eğitim Bilimleri Bölümünün, bünyesinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretimi ile Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dallarıyla birlikte kurulması YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
 
          30 Haziran 2010 tarih ve 27627 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adının Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 11/5/2010 tarihli ve 7927 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Edebiyat Fakültesi’nin 05.07.2010 tarih ve 8 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile bünyesinde bulunan Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve İstatistik Bölümleri bünyelerinde bulunan Anabilim Dalları, dolu ve boş akademik kadrolarıyla birlikte Fen Fakültesine aktarılmıştır.
 
2010 yılının Temmuz ayında Fakültemizde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve bünyesinde Kütüphanecilik, Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi ile Arşivcilik Anabilim Dallarıyla kurulması, Arkeoloji Bölümü ve bünyesinde Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dallarının kurulması YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
 
2010 yılının Ağustos ayında Fakültemiz Coğrafya Bölümünde birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınması YÖK Genel Kurulunda uygun bulunmuş olup ek yerleştirme ile 30’ar öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
 
2009-2010 eğitim-öğretim yılında Tarih bölümünde Yüksek Lisans eğitimine de başlanmıştır.
 
 
2011 yılı sonu itibariyle Edebiyat Fakültesinde Bulunan Bölümler aşağıdaki gibidir.
 
Tarih Bölümü (Aktif) (6 Anabilim Dalı)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Aktif) (5 Anabilim Dalı)
Felsefe Bölümü (Aktif) (4 Anabilim Dalı)
Sosyoloji Bölümü (Aktif) (4 Anabilim Dalı)
Coğrafya Bölümü (Aktif) (4 Anabilim Dalı)
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (3 Anabilim Dalı)
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (5 Anabilim Dalı)
Eğitim Bilimleri Bölümü (3 Anabilim Dalı)
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (3 Anabilim Dalı)
Arkeoloji Bölümü (3 Anabilim Dalı)