Türkiyat Söyleşileri Kapsamında Kuzey Afrika`da Osmanlı İzleri; Fas Örneği Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

Türkiyat Söyleşileri kapsamındaFakültemiz Tarih Bölümü ve Üniversitemiz Türkiyat Enstisüsü tarafıntan organize edilen "Kuzey Afrika`da Osmanlı İzleri; Fas Örneği" konulu söyleşi 01.04.2021 tarihinde Zoom platformu üzerinden International University of Rabat Doktora Öğrencisi Halil KAYA`nın konuşması ile gerçekleştirildi.Fas-Osmanlı İlişkilerinin tarihinden bahsedilen programda özellikle Cihan Harbi esnasında Fas`a giderek oradaki direniş hareketini örgütleyen Teşkilat-ı Mahsusa subaylarına geniş yer verildi. Bir buçuk saat süren söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından Tarih Bölümü Başkanı ve Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN`ın değerlendirmeleri ile sona erdi.